Geen nieuwe doorbetalingsverplichting bij uitval gedurende re-integratie

De arbeidsovereenkomst blijft tijdens deze periode onverkort in stand. In het kader van de re-integratie kan een werknemer die niet in staat is om zijn eigen werkzaamheden uit te oefenen, kortstondig ander passend werk doen, maar de re-integratie zal gericht zijn op terugkomst in de oude betrekking.  

Lees verder